Μέσα από την πολυετή εμπειρία στις μεγαλύτερες Ιδιωτικές Κλινικές αναλαμβάνουμε την περαιτέρω αντιμετώπιση των ασθενών μας που χρήζουν τριτοβάθμιας φροντίδας και που είναι αδύνατο να παραχθεί στα στενά πλαίσια ενός Ιδιωτικού Ιατρείου. Αναλαμβάνουμε έως και τα πιο σύνθετα Πνευμονολογικά Περιστατικά με στόχο το καλύτερο διαγνωστικό και θεραπευτικό αποτέλεσμα.

Συνεργαζόμενοι με το Ερρίκος Ντυνάν Hospital Center, παρέχουμε τις πλέον σύγχρονες υπηρεσίες και ιατρικές τεχνολογίες, σε συνεργασία με κορυφαίους ιατρούς όλων των ειδικοτήτων, επιτυγχάνοντας την πλήρη και ολοκληρωμένη φροντίδα των ασθενών μας.

ΒΛΑΣΗΣ Δ. ΣΚΟΠΑΣ
Αναπλ. Διευθυντής – Γ’ Πνευμονολογικής Κλινικής
Ερρίκος Ντυνάν Hospital Center