ΤΙ ΕΙΝΑΙ: Ο παθολογικός ήχος σφυρίγματος που παράγεται ακούσια κατά την αναπνοή όταν οι αεραγωγοί είναι κλειστοί. Συνήθως ο συριγμός είναι πιο έντονος στην εκπνοή. Ο ήχος προκαλείται από την εντονότερη του φυσιολογικού προσπάθεια αποβολής του αέρα από τους πνεύμονες λόγω απόφραξης των αεροφόρων οδών που μπορεί να οφείλεται:

  • Σε βρογχόσπασμο, όταν οι μύες που περιβάλλουν τους αεραγωγούς συστέλλονται περισσότερο του φυσιολογικού
  • Λόγω οιδήματος ή φλεγμονής εντός των αεραγωγών
  • Λόγω αυξημένων εκκρίσεων εντός των αεραγωγών
  • Λόγω εισρόφησης ξένων σωμάτων όπως τροφής στους πνεύμονες (πιο συνηθισμένο σε παιδιά και ηλικιωμένους)
  • Σε παρουσία όγκων- καρκίνου του πνεύμονα

Ο συριγμός είναι ένα συνηθισμένο σύμπτωμα που μπορεί να εμφανιστεί σε οποιαδήποτε ηλικία και το οποίο μπορεί να οφείλεται σε μία ευρεία γκάμα παθήσεων και διαταραχών του αναπνευστικού συστήματος και των πνευμόνων. Συνήθως η συρίττουσα αναπνοή συνδυάζεται και με άλλα συμπτώματα όπως το βήχα ή και με πιο σοβαρά όπως τη δύσπνοια όπου σε μια τέτοια περίπτωση κρίνεται ακόμη πιο επείγουσα η ανάγκη για άμεση Πνευμονολογική αντιμετώπιση.

ΑΙΤΙΕΣ ΣΥΡΙΤΤΟΥΣΑΣ ΑΝΑΠΝΟΗΣ: Υπάρχουν διάφορες αιτίες με τις συχνότερες να είναι,

  • Άσθμα: Μπορεί να εμφανιστεί σε κάθε ηλικία και ιδιαίτερα και στις μικρότερες, οφείλεται κυρίως σε βρογχόσπασμο και συνδυάζεται συνήθως με βήχα.
  • Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ): Εμφανίζεται σε μεγαλύτερες ηλικίες και λόγω μονιμότητας της βλάβης χρήζει χρόνιας αγωγής. Οφείλεται σε χρόνια φλεγμονή των αεραγωγών και σε καταστροφή των μικρότερων αεραγωγών και του πνευμονικού παρεγχύματος.
  • Βρογχεκτασίες: Εντοπίζονται απεικονιστικά και συνδυάζονται συνήθως και με βήχα με αυξημένη απόχρεμψη.
  • Βρογχιολίτιδα
  • Λοιπές λοιμώξεις του αναπνευστικού όπως βρογχίτιδα, πνευμονία, γρίπη κτλ.

Ο Ειδικός Πνευμονολόγος είναι ο πλέον εξειδεικευμένος Ιατρός για τη διερεύνηση των αιτίων και την αντιμετώπιση της συρίττουσας αναπνοής.

ΒΛΑΣΗΣ Δ. ΣΚΟΠΑΣ MD, MSc
Eιδικός Πνευμονολόγος
Μεταπτυχιακή εξειδίκευση: Άσκηση, Εργοσπιρομετρία και Αποκατάσταση
Πιστοποίηση- εξειδίκευση ERS στον Υπέρηχο θώρακος
Πιστοποίηση- εξειδίκευση ERS στον ενδοβρογχικό υπέρηχο (EBUS)
Αναπλ. Διευθυντής Γ’ Πνευμονολογικής Κλινικής Νοσοκ. Ερρίκος Ντυνάν